top of page

PAKKE 1 - OVERBLIK

PAKKE 1 - OVERBLIK

Pakken henvender sig til boligforeninger som: 

Har brug for et generelt overblik 

Gerne vil være bedre "klædt på" til snakken med leverandører

Pakken indeholder:

2-3 timers møde

Drøftelse af selskabets/afdelingens situation og aktuelle løsning

Overordnet rådgivning på området

Gennemgang af muligheder ud fra selskabets/afdelingens situation

Pris: 4.500 kr

(Medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger 3.500 kr)

PAKKE 2 - ANALYSE AF MULIGHEDER

Pakken henvender sig til almene boligselskaber med flere afdelinger som: 

Som overvejer at indgå ny aftale om f.eks. fiber

Ønsker en analyse af selskabets muligheder

Generel rådgivning på området

Ønsker at finde ud af om de vil kunne opnå besparelser ved nye aftaler

Med udgangspunkt i boligselskabets afdelinger og geografiske placering gennemføres en analyse, der

afdækker flere forskellige alternativer

Overblik over de forskellige alternativers betydning for slutbrugerne, herunder evt. besparelsespotentiale

Anbefaling til videre forløb

 

Pris 15.000 kr

(Medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger 14.000 kr)

PAKKE 3 - KONTRAKTGENNEMGANG OG ANBEFALING

Pakken henvender sig til almene boligselskaber- og afdelinger som:

Er i tvivl om deres kontraktlige status

Gerne vil kende de overordnede muligheder ud fra selskabets/afdelingens situation

Ikke er sikre på selskabets/afdelingens  rettigheder

Har udfordringer i samarbejdet med nuværende leverandør/er

Pakken indeholder:

Drøftelse af selskabets/afdelingens situation og aktuelle løsning på tlf.

Overordnet rådgivning på området

Gennemgang af muligheder ud fra selskabets/afdelingens situation

Analyse af selskabets/afdelingens kontraktlige situation

Vurdering af om leverandør overholder sin nuværende kontrakt

Notat med analyse inklusive anbefalinger

Gennemgang af notat pr. tlf.

Pris - fast pris efter tilbud

PAKKE 4 - NY LEVERANCEAFTALE

Pakken henvender sig til boligselskaber-, afdelinger- og foreninger som:

Skal have ny løsning - enten på samme anlæg eller med nyt anlæg installeret

Vil gennemføre en leverandørsøgningsproces

Vil sikre at alle muligheder - både tekniske og kommercielle - er vurderet og analyseret

Pakken indeholder:

2-3 timers indledende møde

Drøftelse af selskabets/afdelingens situation og aktuelle løsning

Overordnet rådgivning på området

Gennemgang af muligheder ud fra selskabets/afdelingens situation

Kravspecifikation & leverandørsøgning

Styring af proces

Rapport med leverandøranalyse og anbefaling

Forhandling og klargøring til indgåelse af kontrakt

Pris: 45.000 kr

(Medlemmer af BL - Danmarks Almene Boliger 39.500 kr)

TILLÆG TIL PAKKE 4 - FLERE AFDELINGER PÅ SAMME KONTRAKT

Pakken er en udvidelse af ovenstående pakke, hvis et selskab har flere afdelinger, der skal omfattes af processen.

Pakken kan kun tilkøbes i tillæg til pakke 4.

Tillægspris pr. afdeling: 5.000 kr eller efter aftale.

TILLÆGSYDELSER

DELTAGELSE PÅ BEBOERMØDE

Vi bistår gerne med formidling ved foreningens beboermøde under processen.

Pris: 3.500 kr.

FOREDRAG OM BREDBÅND & TV

Vi stiller op til f.eks. formandsmøde og afholder foredrag inklusive spørgetime, hvor I bliver klogere på:

Hvilke muligheder findes der?

Hvad er forskellen på de forskellige løsninger?

Hvad er forskellen på udbydere?

Hvad der rører sig på markedet?

Hvilke faldgruber vurderer Karobella I skal være opmærksomme på?

 

Pris 5.000 kr.

SIKRING AF LEVERANCE

Vi hjælper gerne med at sikre at leverancen sker som aftalt, herunder også deltagelse på evt. byggemøder. Med vores mangeårige erfaring har vi et stort netværk af uafhængige teknikere som vi samarbejder med.

Kontakt os for at aftale nærmere.

RÅDGIVNING OG SERVICE - ABONNEMENT

Pakken henvender sig til almene boligselskaber- og afdelinger som har købt pakke 3 eller 4 og ønsker fortsat tryghed i form af rådgivning og service.


Pakken indeholder:

Løbende rådgivning på området

Årlig gennemgang af leverancen og sikring af at leverandørerne lever op til sine kontraktlige forpligtelser

Løbende opdateringer når der sker væsentlige ændringer på markedet

Hertil "klippekort" med 10 timers rådgivning om året

Pris pr. måned: 750 kr. samt 1,25 kr. pr. husstand.

TIMEPRIS

Øvrig fast timepris​

Pris: 1.150 kr.

KØRSELSTILLÆG

Følger den aktuelle sats fra Skat.

Dertil kommer evt. udgifter til færgebillet, brobizz eller lign.

SAMARBEJDE MED BL - DANMARKS ALMENE BOLIGER

Karobella samarbejder med BL – Danmarks Almene Boliger. Når vi rådgiver de almene boligselskaber og -afdelinger,

sker det på vegne af BL og som BL’s underleverandør.

bottom of page